Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse

Vi befinder os i en brydningstid og står overfor større udfordringer end nogensinde før - også i forhold til ledelse. Vi har brug for at tænke ledelse på en ny og bæredygtig måde. Flere virksomheder og ledere har allerede fokus på bæredygtig ledelse, for at kunne klare sig i fremtiden og stå stærkere. Bæredygtig ledelse handler ikke kun om gode intentioner, men også om god forretning. Fordi det helt enkelt er nødvendigt for at forblive relevant og bevare konkurrenceevnen i fremtiden. Bæredygtigt ledelse er, at sikre trivsel og et bæredygtig arbejdsliv både for dig selv som leder og for dine medarbejdere - og hvordan du som leder kan bidrage til bundlinjen og  verden omkring os. I bæredygtig ledelse tager man ansvar for samfundet, organisationen og individet. Verdensmålenes realisering kræver nye former for lederskab - nemlig bæredygtig ledelse. Vi står overfor et paradigmeskift, som kræver både nytænkning, nye vaner og nye bæredygtige handlinger.   

Det nye ledelsesparadigme

HR Consult bistår virksomheder med indsigt i det nye ledelsesparadigme. Vi ser hvordan de traditionelle maskuline værdier kombineres med de mere feminine i det nye paradigme. Vi tror ikke det gamle paradigme kan klare nutidens udfordringer, og vi ved at de kommende generationer vil stille nye krav, som vil ændre på vores virksomheder og på vores ledelse. Vi tror, at kun den empatiske, autentiske og holistiske leder har en rolle at spille i fremtiden. Vi tror at fremtidens leder skaber sine resultater ud fra en balanceret og bæredygtig helhedstænkning og kærlig medfølelse. 

Megatrends

Vigtigste megatrends, der alle har en effekt på virksomhedernes ledelse:
  • Formålsdrevet ledelse - hvad bidrager vores virksomheder til udover bundlinje
  • Bæredygtig ledelse 
  • Fem generations arbejdsstyrke - og de store generationer Y og Z
  • Diversitet  
  • Kampen om talenterne
  • Verdensmål


Generation Y & Z 

 1/3 af jordens befolkning er under 35 år. De tilhører generation Y og Z - eller why generationen - som er markant anderledes end både "Baby boomers" og X-generationen, som de fleste ledere i dag stammer fra. Generation Y & Z (de digitale indfødte) er opvokset i en meget anderledes virkelighed med mere interaktion, mere sammenhæng, større teknologisk innovation og en markant øget kompleksitet. De stiller nogle andre krav og normer til deres virksomheder og deres ledere, end det vi er vant til - til gengæld er de nytænkende og innovative.    

Fremtidens ledelse

Fremtidens leder har en mere holistisk, innovativ og bæredygtig tilgang til sin virksomhed, sin ledergerning og sine medarbejdere. Hun ved at god empatisk og tillidsfuld ledelse medfører en lang række positive forskelle: Positive resultater, organisatorisk udvikling, økonomisk vækst, engagerede medarbejdere, loyale kunder, bedre arbejdsmiljø, gladere familier mv. Fremtidens ledelse handler om at skabe gode og sunde resultater med andre – ikke om at skabe resultater for enhver pris.

Læs mere

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  Passion for People!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.dk

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png