Kvinder i ledelse

HR Consult kan hjælpe jer igennem hele processen fra:

 • Foranalyse
 • Måltal og politikker
 • Workshops i inkluderende ledelse & Unconscoius Bias (ubevidste antagelser) 
 • Udarbejdelse af procedurer for rekruttering af flere kvinder
 • Fastholdelse af kvinder 

Foranalyse 

I foranalysen identificerer vi gennem kvalitative interviews, hvor langt jeres organisation er. Hvilke tiltag I allerede har foretaget inden for området, og hvilken effekt de har haft. HR Consult ligger meget vægt på at gøre projektet til et strategisk projekt, hvor topledelsen committer sig til at have (køns)diversitet og inkluderende ledelse på dagsordenen og lade det indgå på linje med andre strategiske projekter. 

Måltal og politikker

Mange virksomheder har ikke et klart billede af den kønsmæssige fordeling af deres arbejdsstyrke. Så her er et oplagt sted at starte. Det er i dag mest udbredt at måle mangfoldighed i tre områder: Rekruttering, løn og topledelsens sammensætning. Men også på mellemlederniveau, i forskellige afdelinger, funktioner, niveau mv. Dermed får man et bedre overblik over køns sammensætningen i talentpipelinen og den kønsmæssige skævhed i talentmassens sammensætning. Nogle virksomheder er gået skridtet videre og har defineret kønsdiversitets målsætninger (KPI’er) for lederne. Hvor en del af ledernes resultatløn påvirkes at disse mål – et uhyre effektivt værktøj når ledelsesindsatsen skal fokuseres. 

Inkluderende ledelse & Unconscoius Bias

HR Consults udgangspunkt for at arbejde med emnet ”Kvinder i ledelse” er med et bredere perspektiv, som omhandler inkluderende ledelse og Unconscoius Bias. Når vi bliver mere bevidste om, hvordan og hvorfor mænd og kvinder tænker og handler som de gør, kan vi begynde at forstå kønsrelaterede tendenser og stereotyper, og vi kan agere mere effektivt og inkluderende på arbejdspladsen. Når vi forsøger at sætte folk i kasser, og dermed forhindrer dem i at agerer autentisk, går vi glip af deres unikke bidrag og den diversitet som forskelligheden ellers ville kunne bidrage med. 

Inkluderende ledelse & Unconscoius Bias er en workshops hvor vi med udgangspunkt i nyere hjerneforskning forsøger at bevidsliggøre de ubevidste antagelser og kønssterotyper, som både mænd og kvinder har om hinanden. Når mænd og kvinder begynder at forstå, hvordan kønssterotyper bremser kvinders vej til ledelsesgangen, og når vi bliver mere inkluderende og accepterende i hinandens måde at tænke og handle på, får vi adgang til et fornyet og styrket niveau af diversitet, hvor forskellighederne bliver set som styrke og ikke en svaghed. Det handler om at give begge køn en større bevægelsesfrihed, så kvinder og mænd ikke bliver irettesat, når de er for feminine og for maskuline, så en mands blødhed og en kvindes hårhed også kan opfattes positivt. Vi skal være mere rummelige i vores kønsopfattelser og udvide vores kønsnormer, så både mænd og kvinder lære at bruge begge sider af sig selv - både den feminine og maskuline del. 

Q-rekruttering

Når organisationer skal rekruttere, hører vi ofte ledere beskrive den stilling og den rolle, som de gerne vi have udfyldt i organisationen. Kompetencer bliver vigtige, ligesom det personlige match fremhæves som afgørende. Vi mener det er mindst lige så relevant at kigge på diversitet og hvad fremtidens ledelse skal kunne levere på lidt længere sigt. Og hvad er det organisationen med fordel vil kunne tilføre på en ny og konstruktiv måde for at fremme en forsat udvikling og innovation og ikke fastholde status quo? Vi kigger desuden på hvordan kommunikationen i det skriftlige materiale kan målrettes, så den rammer de rigtige mennesker og det rigtige køn, dvs. skrive den i et sprog der appellerer til både mænd og kvinder. Hvis der skal tiltrækkes nye grupper af ansøgere til stillinger, kan tydelige rollemodeller også være en god løsning. 

Undersøgelser viser at mænd og kvinder begår sig forskelligt til jobsamtalerne. Deres succes afhænger af samtalernes struktur og form. Den indsigt er også et vigtigt bidrag HR Consult leverer. 

Q-fastholdelse

Ligesom en virksomhed i en rekruttering kan bede rekrutteringsfirmaet om at identificere den bedst mulige kvindelige kandidat, må virksomheden også i interne forfremmelsesprocesser sikre, at eventuelle relevante kvinder kommer med frem i søgefeltet og vurderes. Mange kvinder skal opfordres direkte, før de lægger billet ind på den slags processer. HR Consult hjælper med at opbygge procedurer for, hvordan man proaktiv tager hånd om kvinderne, så de får mulighed for at tale med nogen om opgaven og udfordringerne på neutral grund. 

Talentudvikling

Jo tidligere vi sætter ind, jo større chance er der for at få tag i kvinderne, der ofte i 30’erne løber ind i en krævende periode på hjemmefronten. Flere undersøgelser af kvindelige leder peger på, at kvindernes første job er kritisk og sætter rammerne for deres karriere. Deres første chef spiller en vigtig rolle, og han eller hun kan gør forskellen på, om kvinden vælger ledervejen til eller fra. Mange kvindelige ledere i dag, er blevet chefer tidligt i deres karriereforløb, har haft en proaktiv chef, der har hjulpet dem fremad tidligt, og de har minimeret svinkeærinder og de store karriereskift i forløbet. Kvinder skal engageres meget tidligt og de har brug for nogle andre værktøjer end mændene. Da de fleste kvinder møder en vanskelig dobbeltrolle i karriere- og privatliv, samtidig med at de også skal navigere i en vanskelig minoritetssituation på arbejdspladsen. Et godt udviklingsforløb bør derfor ikke blot handle om ledelsesværktøjer, psykologiske test, men også praktiske forhold i hverdagslivet, logistikudfordringer og hvordan man som kvinde bedst navigerer i en organisation, hvor man stikker ud som den eneste kvinde på holdet.

I dag er 65% af vores unge på videregående uddannelser kvinder, alligevel er der kun 6% kvinder i topledelsen i dansk erhvervsliv, hvilket er både spild af talent og ikke holdbart når man ser på det samfundsøkonomisk. Hvad er grunden til at 45% af karrierekvinder over 40 år checker ud af arbejdsmarkedet, uden at have et andet job? Det er fordi mænd og kvinder er forskellige - ny hjerneforskning viser forskelle på mænds og kvinders hjerner - og det er vi nødt til at tage hensyn til, også i vores erhvervsliv, som meget er indrettet på mændenes præmisser. Vi er nødt til at imødekomme kvinders ønsker og behov, hvis vi vil kunne tiltrække og fastholde danske kvinder, som er nogle af de bedst uddannede i verden.

HR Consult har i mange år interesseret og involveret sig i emnet ”flere kvinder i ledelse” og tilbyder virksomheder indsigt og forståelse for hvilke udfordringer der ligger i at tiltrække og fasholde kvinder til leder- og toplederposter samt konkrete værktøjer til, vejen til flere kvinder i ledelse i jeres organisation. 

HR Consult har deltaget i følgende konferencer om kvinder og ledelse:

 • "Det nye lederskab" Børsen. Juni 2009
 • "Fremtidens ledelse - styrk dit feminine lederskab" Børsen & HR Consult. 2012
 • "Passion for Business" Berlingske Business. Oktober 2012
 • "Kvinde kend din karriere" IDA lederforum. April 2013
 • "Få kvinder i ledelsen" Dansk Erhverv. April 2013
 • "Om flere kvinder i ledelse og bestyrelser"  Niels Brock & KVINFO. August 2013
 • "Kvinders bidrag til erhvervslivets bundlinje" Børsen. Oktober 2013
 • "Gender Intelligence" Deep dive v. Barbara Annis, Arizona, USA November 2013
 • "Growing Business with different minds", Børsen. April 2014

Sådan får du flere kvinder i ledelse

- et foredrag ISÆR for mænd med ledelsesansvar og for kvinder der gerne vil bidrage med mere.

Læs mere

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  Passion for People!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.dk

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png