Styrkebaseret ledelse

I HR Consult hjælper vi ledere med at få deres styrker bragt i spil, så de kan udleve deres fulde potentiale og blive den bedste udgave af sig selv. 

Vi hjælper ledere med at afdække deres styrker (og non-talenter) og med at få overblik over, hvordan de anvendes og balanceres bedst muligt. Så de sikre sig følgeskab som ledere og kan sætte deres medarbejders styrker i spil.

Styrkebaseret ledelse handler om at få det bedste frem i sig selv og andre. At dyrke det, man i forvejen er god til - og lære at håndtere områder, hvor man er svag. At finde flow og passion i ens arbejdsliv.

Skepsis, kritik og fejlfokus er elementer, som de fleste af os har som en naturlig del af vores DNA. Det ligger os ikke naturligt at rose, fokusere på det gode og tage udgangspunkt i det, vi gør godt - i stedet for der, hvor vi fejler. Men vi ved i dag fra forskningen, at det er der, hvor vi er gode, at vi kan nå de ønskede mål og bedste resultater. En af verdens største ledelsesguruer Peter Drucker sagde det meget præcis: "Lederskabets opgave er at samle vores styrker på en måde, der gør vores svagheder ubetydelige".  

Undersøgelser viser, at mennesker som bruger 3-5 af deres top styrker til at løse deres job, producerer dobbelt så meget, som dem der ikke gør. De samme undersøgelser viser også at de fleste aktivt kun bruger 1 af deres top styrker på deres job. De fleste mennesker har derfor et meget stort uudnyttet potentiale. Sagt på en anden måde giver det god mening med den styrkebaseret ledelsestilgang, men hvordan gør man det i praksis?

HR Consult hjælper ledere og ledergrupper med at komme i gang med det styrkebaserede lederskab og formår at  gøre arbejdet med styrker og talenter meget konkret.

Styrkebaseret coaching

I styrkebaseret coaching  hjælper vi dig med, at afdække og udforske dine egne styrker og lærer dig at fokusere på disse i dit arbejdsliv, hvilket altid giver øget arbejdsglæde og bedre performance. Ved hjælp af styrketesten TalentIndikator identificerer vi dine styrker og non-talenter, og i et efterfølgende coachingforløb finder vi sammen frem til, hvordan du i større udstrækning kan bringe dine styrker i spil. Gennem forståelse af egne styrker bliver du  bedre til at forstå dig selv og andre. Du bliver en bedre leder, medarbejder og kollega. 


Hvorfor en styrkebaseret tilgang?

  • Undersøgelser har vist, at kun 1 medarbejder ud af 3 kan sætte navn på deres styrker 

  • Andre undersøgelser viser at kun 17% bruger deres styrker på arbejde, det meste af tiden

  • Undersøgelser viser, at når man til gengæld har identificeret sine styrker, og får lov til at omsætte disse i dagligdagen, så opleves mellem 25-54% bedre performance

  • Medarbejdere der fokusere på deres styrker, når deres mål hurtigere og bedre end medarbejdere, der nedprioriterer deres styrker for at fokusere på at minimere svagheder.
Forskning fra hele verden dokumenterer effekten af at bruge sine styrker:


50% større sandsynlighed for lav medarbejder omsætning.


38% større sandsynlighed for, de arbejder i mere produktive team.


44% større sandsynlighed for, de arbejder i team med højere kundetilfredshed


Læs mere

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  Passion for People!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.dk

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png