Styrketest & assessment

TALENTINDIKATOR – en test til ansættelse og udvikling

Der findes tre typer af test, som bruges til at vurdere et menneske ud fra deres egne udsagn:
 • Personlighedstest (NEO PIR, CPI)
 • Ansættelsestest (PAPI, Master, THOMAS)
 • Udviklingstest individ/team (MBTI II,JTI, Belbin)
Ofte bliver den enkelte test brugt til flere typer, særlig bruges personlighedstestene også til ansættelse. En større udfordring ved test er dog, at de færreste test er konstrueret så de kan bruges til både udvikling og ansættelse, og samtidigt give indsigt i hvilken personlighed individet har.

TalentIndikator© er en test som falder ind under alle 3 kategorier. Den fortæller en masse om personlighedstræk, er super skarp til ansættelser og angiver udviklingsmuligheder og retning for test-personen. Dette gør TalentIndikator© unik og til den eneste test som dækker på tværs af de områder en organisation har brug for. Dette skyldes både opbygningen i spørgemetoden, som tvinger reflektanten til at svare meget ærligt, men også den rapportering som lægges oven i.


TalentIndikator© afdækker et menneskes ægte potentiale – styrkerne. Et menneskes største potentiale for udvikling ligger i at udvikle styrker frem for at mindske svagheder. Styrkerne beskriver hvilke ting vi er gode til, altså hvor vores hjerne har let ved at fungere. Får vi opgaver hvor vi kan bruge disse områder, finder vi dem lette, sjove og spændende. Får vi opgaver som falder uden for disse områder, bliver det hårdt arbejde som for det meste også demotivere os. 


TalentIndikator© afdækker følgende:
 •  Dine 9 toptalenter
 •  Talenternes arketyper: Har du flest tænkende, stræbende, påvirkende eller relaterende talenter?
 •  Tids-dimensionerne – Hvilke dimensioner bruger du mest: Fortid, nutid eller fremtid?
 •  Hårdheds-dimensionerne – Har du flest hårde eller bløde talenter?
 •  Diskussions-dimensionerne – Hvad tilfører du en diskussion og hvordan håndtere du konflikter?
 •  Stress-dimensionerne – Er du i risiko for stress?
 •  Drive-dimensionerne – Hvad driver dig?
 •  Motivations-dimensionerne – Hvad motiverer dig?
 
Undersøgelser viser, at mennesker som bruger 3-5 af deres top talenter til at løse deres job, producerer minimum dobbelt så meget, som dem der ikke gør. De samme undersøgelser viser også, at de fleste aktivt kun bruger netop 1 af deres top talenter på deres job. De fleste mennesker har derfor et meget stort uudnyttet potentiale af ubrugte talenter.

Styrketest

TalentIndikator© er et af verdens førende kognitive testsystemer, en styrketest som er udviklet på baggrund af Gallups og Buckinghams styrketest.

Testen er særdeles velegnet til:  

 •  Rekruttering
 •  Talent- og people management
 •  Assessment 
 •  Styrkebaseret coaching og karriererådgivning
   

Kom i gang med din styrkebaseret ledelse og gør arbejdet med talenter konkret!

Læs mere om styrkebaseret anerkendende ledelse her:

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  Passion for People!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.dk

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png